W dzisiejszych czasach aspekt technologiczny warunkuje proces rozwoju i funkcjonowania wielu firm. Niezbędnym staje się wdrożenie działań, które zapewniają optymalne zarządzanie infrastrukturą IT. W przypadku większości sektorów i branż poprawne wykonawstwo szeregu działań związanych z bezpieczeństwem informatycznym, ochroną baz danych czy funkcjonowaniem oraz wdrażaniem aplikacji/oprogramowań jest niezbędne dla uzyskiwania satysfakcjonujących wyników w danym przedsiębiorstwie.

Jako właściciel średniego przedsiębiorstwa usługowego zdecydowałem się skorzystać z oferty firmy itomega.pl, która oferuje zewnętrzny outsourcing IT w Warszawie.

IT outsourcing, Warszawa – dlaczego warto?

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie byłoby możliwe bez optymalizacji szeregu działań związanych z zarządzaniem siecią, wsparciem technicznym, utrzymaniem sprzętu, tworzeniem aplikacji, operowaniem bazami danych oraz szeroko pojmowanym bezpieczeństwem informatycznym. Natomiast zdawałem sobie sprawę, że tworzenie wewnętrznego działu IT nie jest mi potrzebne – ze względu na ograniczone zasoby finansowe oraz świadomość, że proces wdrażania nowej kadry pracowniczej z branży IT byłby długotrwały i czasochłonny.

Zależało mi na szybkim wsparciu ekspertów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w wyżej wymienionych obszarach. Dlatego też podjąłem współpracę z przedsiębiorstwem itomega.pl. Początek wspólnych działań opierał się na indywidualnych ustaleniach dotyczących praktyki zarządzania sferą IT w firmie oraz wskazaniu założeń i oczekiwań z mojej strony.

Kadra pracownicza firmy cechuje się profesjonalnym podejściem i udziela rzeczowego poradnictwa w kwestii doboru odpowiedniego zakresu usług. Rzetelność, uczciwość oraz wysokie kwalifikacje pracowników to pierwsze trzy cechy, jakie odczuwałem na początkowym etapie trwania współpracy.

Outsourcing IT w Warszawie – zalety

Wiele zalet współpracy z firmą itomega.pl oferującą outsourcing IT w Warszawie zauważyłem już po pierwszych 2-3 tygodniach. Zespoły ekspertów zajmują się zarówno kwestiami bieżącej obsługi, jak i strategicznym rozwojem technologicznym mojego przedsiębiorstwa. Wpływa to na optymalizację szeregu działań, czego dowodem są pozytywne odczucia kadry pracowniczej, a także satysfakcjonujące wyniki biznesowe.

Moja firma mogła skupić swoje zasoby na rozwoju rdzenia biznesowego, podczas gdy zadania związane z technologią zostały powierzone profesjonalistom.

IT outsourcing, Warszawa – wyzwania w mojej firmie

Przed rozpoczęciem współpracy z danym usługodawcą ważne jest dokładne zbadanie potencjalnych dostawców i określenie klarownych umów w celu zapewnienia sukcesu.

Realizacja zadań w ramach outsourcingu IT w Warszawie wiązała się z wieloma wyzwaniami, np. kontrolą nad jakością usług, bezpieczeństwem danych oraz efektywnym zarządzaniem relacjami z dostawcami. Te trzy obszary stanowiły dla mnie absolutne podstawy, dlatego jasno określiłem je już na etapie podpisywania umowy. Firma itomega.pl kompleksowo skupiła się na ich realizacji, dlatego zdecydowanie polecam współpracę z tym przedsiębiorstwem.